Harmonee | Начало - Хармони 2012 ЕООД
Хармони 2012 ЕООД е българско търговско дружество с основен проект модернизация и разширение на цинковото производство на бившия Оловно-цинков комбинат в гр. Кърджали, югоизточна България.
Цинк, цинков комбинат, нов цинков комбинат, цинков завод, оловен концентрат, цинков концентрат, Пържилна пещ, Газова oчистка, Електролиза, Хидрометалургия, Оловни и сребърни утайки (остатъци), меден кек, Висок клас цинк, сярна киселина, Оловно-цинков комплекс (ОЦК)
15924
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15924,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ЗА НАС

Хармони 2012 ЕООД е българско търговско дружество с основен проект модернизация и разширение на цинковото производство на бившия Оловно-цинков комбинат в гр. Кърджали, югоизточна България.

Новото цинково производство е изградено изцяло по нови съвременни технологии и съобразено с всички екологични изисквания. Заводът ще използва високоефективни и енергийноефективни иновационни технологии с висока степен на автоматизация. Разположен изключително близко до главни югоизточни пристанища в България, Гърция и Турция и с развита местна железопътна и автомобилна инфраструктура, Новият цинков завод има стратегическо местоположение.

НОВО ЦИНКОВО ПРОИЗВОДСТВО

Модернизацията и разширението на цинковото производство в Кърджали включва изграждането на нови сгради, цялостна подмяна на машините и съоръженията и изграждане на нов модерен завод за производство на цинк, както в страната, така и на Балканския полуостров. Заводът ще използва принципа на пържене, очистка и електролиза в производствената си дейност, за да постигне производство в съответствие с най-високите стандарти в областта на екологията и здравословните и безопасни условия на труд.
Прогнозният производствен капацитет на новия цинков завод ще бъде 45,000 тона специален висококласен цинк и 100,000 тона сярна киселина годишно.

ПРИОРИТЕТИ

ЕКОЛОГИЯ

Ключов приоритет на новия цинков завод е спазването на всички екологични изисквания във връзка с опазване на околната среда, въздуха, водите и почвите. За постигането на световни стандарти в тази област се използват най-добрите налични техники (НДНТ).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Ангажимент на компанията е използването на утвърдени практики и въвеждането на иновации при реализиране на дейностите по управление на отпадъците, постигане на енергийна ефективност и изпълнение на програмите за развитие на човешките ресурси.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Проектът предвижда разкриването на нови работни места за региона на гр. Кърджали и постигането на значим социален ефект.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

За нас индустриализацията е умелото съчетаване на традиции и иновации. Реализирането на проекта за изграждане на новия цинков завод ще доведе до значителен икономически ефект както за региона на гр. Кърджали, така и за страната.
Целта е модерно производство, качествена продукция и повишаване на българския експорт.

ИСТОРИЯ НА ЗАВОДА

Бившият Оловно-цинков комплекс (ОЦК), разположен в гр. Кърджали, е въведен в експлоатация на 5 септември 1955 г., като първоначално функционира като държавно предприятие. Производственият капацитет при стартиране на завода е 5,000 тона цинкови кюлчета и 7,000 тона сярна киселина годишно.

 

През 1956 г. стартира и производството на олово с капацитет от 8,000 тона годишно. В периода от 1956 г. до 1990 г. ОЦК е един от главните и най-развити производители на цинк и олово в България.

През 1998 г. започва приватизацията на завода. Новите акционери въвеждат множество технологични и екологични иновации, в резултат на което производственият му капацитет достига 32,000 тона цинкови кюлчета и 21,000 тона олово годишно.

 

В периода 2012-2013 г. Хармони 2012 ЕООД придоби ОЦК  и пое инициативата да модернизира цинковото производство, като изпълни Първа фаза от новия завод до 2020 г.