Harmonee | Хармони | Екип
В Хармони вярваме, че най-ценният ни актив е нашият екип. Той е съставен от доказани специалисти в различни области, обединени за постигане на целите на Хармони.
Хармони 2012, ОЦК, Кърджали, община/област Кърджали, язовир „Студен кладенец”, Иван Елкин, Мартин Бранков, Йордан Попов, Гергана Белчева
15938
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15938,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

НАШИЯТ ЕКИП

В Хармони вярваме, че най-ценният ни актив е нашият екип. Той е съставен от доказани специалисти в различни области, обединени за постигане на целите на Хармони.

Нашата квалификация и компетенции обхващат инженерни науки, финанси, право и екология.

Гаранция за високото качество на нашата работа са високата мотивация и професионализма на служителите.

Иван Елкин

Управител
  • Магистър по Финанси, „Университет за национално и световно стопанство”, София
Прочети повече

Иван Елкин се присъединява към Хармони като Управител през ноември 2012. Той ръководи всички аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод в гр. Кърджали: финансови, инженерни, правни и регулаторни. Той отговаря в цялост за проекта и осигурява правилното му изпълнение съобразно определените срокове, ръководи работата на екипа и представлява дружеството пред партньорите, изпълнителите и други страни.

 

Иван притежава богат опит в инвестиционното банкиране, инвестиционните брокерски услуги и анализа на кредитния риск. Той е ръководил множество консултантски проекти за местни и чуждестранни клиенти, включително финансови анализи и оценки във връзка с придобивания, проектно финансиране, бизнес стратегии и анализи. Той има опит и в областта на спазване на регулаторните режими и мерките срещу прането на пари.

Йордан Попов

Главен инженер
  • Магистър по Механно инженерство, „Технически университет”, Русе
Прочети повече

Йордан Попов се присъединява към Хармони като главен инженер през ноември 2012 г. Той ръководи инженерния екип, фокусиран върху разработване на новото проектиране, технологиите и строителните дейности за модернизация и разширение на Цинковия завод.
Преди присъединяването си към инженерния екип на Хармони, Йордан е работил повече от осем години като главен инженер на ИНОС ООД и е ръководел повече от десет години отдел „Експериментално Производство и Внедряване” на Централната лаборатория „Приборостроене и Автоматизация” към Българската академия на науките. Йордан има богат опит в ръководството на инженерни проекти в различни сектори, включително енергетика и автоматика и механизация на технологичните процеси.

Борислава Филипова

Правен консултант
  • Магистър по право, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  • Член на Софийска адвокатска колегия
  • Сертифицирана по FIDIC
Прочети повече

Борислава Филипова се присъединява към Хармони през март 2013 г. Тя отговаря за правните и регулаторни аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод. Преди да се включи към екипа на Хармони, тя е работила девет години в правната практика на КПМГ. Тя е ръководила значителен брой правни ангажименти за местни и международни клиенти в областта на търговското и облигационното право, инвестиционното право, корпоративното право, недвижимите имоти, проектирането и строителството.

 

Тя е съавтор на две книги за устройство на територията и инженерингови услуги. Нейни статии по конкретни правни въпроси са публикувани в уважавани правни издателства.

 

Мартин Бранков

Финансов директор
  • Магистър по Финанси, „Университет за национално и световно стопанство”, София
  • Магистър по право
  • Магистърска степен в областта на техническите науки
Прочети повече

Мартин Бранков става финансов директор на Хармони през месец декември 2012. Той ръководи всички направления в дружеството, свързани с финанси, счетоводство, юридическо осигуряване, административна дейност и човешки ресурси. Осъществява оперативно ръководство и контрол по проекта за демонтаж и разрушаване на стари сгради и извеждането от експлоатация на производствените мощности във връзка с разчистване на бъдещата строителна площадка за модернизацията и разширението на Цинковия завод в гр. Кърджали.

 

Мартин е работил в държавната администрация, търговски банки и лизингови компании. Той притежава обширен административен опит, включително в ръководство и управление на проекти, администриране на активи, участие в обществени поръчки и анализ на риска. Той е предоставял широк кръг от консултантски услуги на вътрешни и чуждестранни клиенти, включително дю дилиджънс, оценка и анализ на сделки, проектно финансиране, бизнес стратегии и анализ на проекти. Той има юридически опит, включително и в областта на строителното и екологичното законодателство.

Гергана Белчева

Старши счетоводител
  • Магистър по Счетоводство, „Университет за национално и световно стопанство”, София
Прочети повече

Гергана Белчева се присъдинява към екипа на Хармони през март 2014 г. Тя отговаря за счетоводното и данъчно отчитане на дейностите в дружеството и годишното финансово отчитане. Тя ръководи счетоводния екип, фокусиран върху различните данъчни и счетоводни аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод. Отговорностите на Гергана включват изготвянето на годишни и месечни финансови отчети, комуникация с данъчната администрация и счетоводно отчитане, работа по ангажименти, свързани с данъчно третиране.

 

Преди да се присъедини към Хармони, тя е работила в продължение на седем години като счетоводител в МОС Мениджмънт ООД, международна компания, занимаваща се със строителство, финансиране, оперативно управление и маркетинг на търговски центрове. Гергана притежава обширен опит в изготвяне на годишни финансови отчети по МСФО, извършване на предварителни финансови проверки, познания и умения в областта на счетоводното и данъчно отчитане.