Harmonee | Хармони | Екип
В Хармони вярваме, че най-ценният ни актив е нашият екип. Той е съставен от доказани специалисти в различни области, обединени за постигане на целите на Хармони.
Хармони 2012, ОЦК, Кърджали, община/област Кърджали, язовир „Студен кладенец”, Иван Елкин, Мартин Бранков, Йордан Попов, Гергана Белчева
15938
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15938,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

НАШИЯТ ЕКИП

В Хармони вярваме, че най-ценният ни актив е нашият екип. Той е съставен от доказани специалисти в различни области, обединени за постигане на целите на Хармони.

Нашата квалификация и компетенции обхващат инженерни науки, финанси, право и екология.

Гаранция за високото качество на нашата работа са високата мотивация и професионализма на служителите.

Иван Елкин

Управител
  • Магистър по Финанси, „Университет за национално и световно стопанство”, София
Прочети повече

Иван Елкин се присъединява към Хармони като Управител през ноември 2012. Той ръководи всички аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод в гр. Кърджали: финансови, инженерни, правни и регулаторни. Той отговаря в цялост за проекта и осигурява правилното му изпълнение съобразно определените срокове, ръководи работата на екипа и представлява дружеството пред партньорите, изпълнителите и други страни.

 

Иван притежава богат опит в инвестиционното банкиране, инвестиционните брокерски услуги и анализа на кредитния риск. Той е ръководил множество консултантски проекти за местни и чуждестранни клиенти, включително финансови анализи и оценки във връзка с придобивания, проектно финансиране, бизнес стратегии и анализи. Той има опит и в областта на спазване на регулаторните режими и мерките срещу прането на пари.

Гергана Белчева

Старши счетоводител
  • Магистър по Счетоводство, „Университет за национално и световно стопанство”, София
Прочети повече

Гергана Белчева се присъдинява към екипа на Хармони през март 2014 г. Тя отговаря за счетоводното и данъчно отчитане на дейностите в дружеството и годишното финансово отчитане. Тя ръководи счетоводния екип, фокусиран върху различните данъчни и счетоводни аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод. Отговорностите на Гергана включват изготвянето на годишни и месечни финансови отчети, комуникация с данъчната администрация и счетоводно отчитане, работа по ангажименти, свързани с данъчно третиране.

 

Преди да се присъедини към Хармони, тя е работила в продължение на седем години като счетоводител в МОС Мениджмънт ООД, международна компания, занимаваща се със строителство, финансиране, оперативно управление и маркетинг на търговски центрове. Гергана притежава обширен опит в изготвяне на годишни финансови отчети по МСФО, извършване на предварителни финансови проверки, познания и умения в областта на счетоводното и данъчно отчитане.

Борислава Филипова

Правен консултант
  • Магистър по право, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  • Член на Софийска адвокатска колегия
  • Сертифицирана по FIDIC
Прочети повече

Борислава Филипова се присъединява към Хармони през март 2013 г. Тя отговаря за правните и регулаторни аспекти на проекта за модернизация и разширение на Цинковия завод. Преди да се включи към екипа на Хармони, тя е работила девет години в правната практика на КПМГ. Тя е ръководила значителен брой правни ангажименти за местни и международни клиенти в областта на търговското и облигационното право, инвестиционното право, корпоративното право, недвижимите имоти, проектирането и строителството.

 

Тя е съавтор на две книги за устройство на територията и инженерингови услуги. Нейни статии по конкретни правни въпроси са публикувани в уважавани правни издателства.